Spolupráce s institucemi v regionu

instituce

forma spolupráce

Krajský úřad Pardubického kraje

společné projekty, partnerství

Magistrát města Pardubice

společné projekty, partnerství

Úřad práce

partnerství, společné iniciativy

VÚOS a. s., Pardubice - Rybitví

společný projekt Regionální informační a kontaktní centrum Pardubice (RIKoC)

SYNPO a. s., Pardubice

společné projekty