KONTAKT 2020

UNIVERZITA PARDUBICE
Fakulta ekonomicko-správní
Fakulta chemicko-technologická

pořádá veletrh pracovních příležitostí

KONTAKT 2020
Aula Univerzity Pardubice a foyre Fakulty chemicko-technologické

středa 11. března 2020

Kontakt 2020  je setkání zástupců firem z celé ČR se studenty Univerzity Pardubice s cílem umožnit absolventům univerzity (budoucím i současným) získat zaměstnání.

Na jednom místě mají návštěvníci KONTAKTu 2020 možnost absolvovat individuální setkání se zástupci firem působících v různých oblastech hospodářství. Studenti se mohou v osobních konzultacích s personálními manažery firem zeptat na podrobné pracovní podmínky i samotný průběh přijímacího řízení, nabídnout personalistům svůj životopis.

Studenti nižších ročníků se mohou zeptat na odborné praxe a stáže nebo si domluvit téma diplomové práce. V průběhu dne mohou návštěvníci konzultovat podobu svého životopisu s odborníkem, vyzkoušet si pohovor nanečisto, zúčastnit se workshopů,  zapojit se do různých soutěží o ceny, které si firmy pro studenty připravily nebo navštívit přednášky.

Pro všechny účastníky akce je rovněž připraven katalog, který je souhrnem základních informací o zúčastněných společnostech a mohl by studentům napomoci při jejich rozhodování o volbě budoucího povolání.

Nalézt vhodné zaměstnání, které by splňovalo představy o uplatnění právě dosaženého vzdělání, o počátku profesní kariéry a startu do nové etapy osobního života, nemusí být pro čerstvé absolventy vysoké školy vždy snadné. Podobně ani pro organizace není získání vhodných adeptů na uvolněná či nově vytvářená pracovní místa vždy zcela jednoduchou záležitostí.

Jednou z možností, jak oběma stranám vzájemné vyhledávání usnadnit, mohou být organizované akce, na nichž mají příležitost vzájemně se informovat o svých představách, záměrech a možnostech a navázat vzájemné kontakty.

false
true