Doplňková činnost

Řada pracovišť univerzity realizuje tzv. doplňkovou činnost, která vyjadřuje další způsob odborné spolupráce s externími subjekty, odběratelskou sférou a propojení teorie a praxe. Celkové příjmy z doplňkové činnosti Univerzity Pardubice v roce 2007 byly 15,5 mil. Kč. Příjmy ze smluv o dílo činily 6,1 mil. Kč.

Celkově bylo realizováno na 348 zakázek formou servisní činnosti nebo na základě uzavřené smlouvy o dílo.

 

Přehled doplňkové činnosti fakult s příjmy za zakázku vyššími než 100 000 Kč

instituce/organizace

předmět díla

Fakulta chemicko-technologická

 

VCI Brasil - Brazílie

Inhibitory zrání ovoce.

Synthesia, a. s., Pardubice

Pigmenty pro INK – JET Aplikace.

Nové trendy v technologii organických pigmentů.

Aliachem, a. s., Pardubice

Pigmentové disperze II.

Pigmentové disperze III.

Expolosia, a. s., Pardubice

Úprava odpadních vod z výroby penetritu.

AVX Czech Republic, s. r. o., Lanškroun

Izolace manomeru ze Barytron M V2 ze starých použitých lázní.

OP papírna, s. r. o., Olšany

Racionalizace výroby a optimalizace vlastnosti papíru.

T-String, a. s., Pardubice

Výzkum a vývoj nových minerálních produktů.

Ministerstvo vnitra Slovenské republiky

Posouzení znaleckého posudku kriminalistického a expertního ústavu.

Fakulta restaurování

 

MVDr. Radoslav Kinský, Žďár nad Sázavou

Restaurování nástěnných maleb v zámku ve Žďáru nad Sázavou.

Město Litomyšl

Restaurování náhrobků – hřbitov Litomyšl.

Českomoravská provincie Řádu zbožných škol

Restaurování nástěnných maleb v Očistcové kapli.

Dopravní fakulta Jana Pernera

 

Univerzita v Gentu, Belgie

Testování ortotropních desek – Statika.

Univerzita v Gentu, Belgie

Testování ocelových prutů – Dynamika.

ŠKODA TRANSPORTATION, s. r. o., Plzeň

Ověření stavu výhybek v schvalovacím procesu lokomotivy řady 380.

Správa železniční a dopravní cesty, s. o., Praha

Ověření stavu výhybek v obloukových zhlavích vybraných úseků 2. koridoru.

Správa železniční a dopravní cesty, s. o., Praha

Koncepce úklonu kolejnic.

DT - Výhybkárna a strojírna, a. s., Prostějov

Dynamické účinky vozidla na výhybce, na betonových pražcích.