Kontakty

Můžete s námi vejít v kontakt prostřednictvím e-mailové adresy: alumni@upce.cz.
Kariérní centrum: Ing. arch Iva Svobodová, telefon 466 036 482, e-mail iva.svobodova@upce.cz

Na fakultách Vám rádi případné dotazy zodpoví a pomohou:

na Fakultě chemicko-technologické: Ing. Iva Ulbrichová, CSc., e-mail iva.ulbrichova@upce.cz,
na Fakultě ekonomicko-správní: paní Ivana Veselá, e-mail ivana.vesela@upce.cz,
na Dopravní fakultě Jana Pernera: Zlatuše Sojková., e-mail zlatuse.sojkova@upce.cz,
přes telefonní ústřednu univerzity na telefon 466 036 111.

 

 

false