Kariérní centrum

Spolupráce s absolventy

Nabídka možností spolupráce pro absolventy Univerzity Pardubice. V případě, že jste absolvent a máte zájem i ochotu spolupracovat se svou Alma Mater, lze se domluvit například na těchto směrech spolupráce:

 • Pomoc při hledání práce

  • Absolventi pomáhají studentům
 • Networking a získávání kontaktů

  • Aktivní síť absolventů
  • Skupiny absolventů na sociálních sítích – fungují např. na InkedIn
 • Celoživotní vzdělávání a mentoring

  • Absolventi pomáhají škole jako mentoři
  • Škola pomáhá absolventům v dalším odborném růstu
 • Celouniverzitní akce

  • setkání absolventů  
 • Nabídka stáží, mentoringu, témat bakalářských a magisterských prací pro studenty UPa

Kontakt Kariérní centrum Univerzity Pardubice
Ing. arch. Iva Svobodová
telefon 466 036 482
e-mail: karierni@upce.cz, iva.svobodova@upce.cz

true