Zapsaní studenti 1. ročníku obdrží před zahájením akademického roku průkaz studenta – identifikační kartu (čipová karta), na které je uvedeno jméno, příjmení, NetID (uživatelské jméno) a fotografie uživatele. Čipová karta slouží studentům podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách jako průkaz studenta. Platnost průkazu zajišťuje validační známka s vyznačenou platností pro daný akademický rok.

Autentizovaná čipová karta zprostředkovává studentům vybrané služby v rámci UPa. Jedná se zejména o registraci při stravování v zařízeních SKM, výpůjční služby Univerzitní knihovny, tiskové a kopírovací služby v Univerzitní knihovně a Kopírovacím centru a pro vstupy do vybraných místností. Tyto služby související se studiem budou dále rozšiřovány. Administraci jednotného identifikačního systému (JIS) na univerzitě zajišťuje Informační centrum.

Pokud průkaz ztratíte nebo nefunguje, obraťte se na:

Oddělení podpory informačních systémů
Michal Jeřáb
tel.: 466 036 456
michal.jerab@upce.cz

Ing. Miroslav Koblížek
tel.: 466 036 648
miroslav.koblizek@upce.cz