Přihlášení

Systém LMS Moodle je provozován na adrese: https://moodle.upce.cz/

Pro přihlášení není nutná registrace, uživatelský účet je zakládán automaticky při prvním přístupu do systému. Samotné přihlášení probíhá standardně a to prostřednictvím systému jednotného přihlašování UPa (idp.upce.cz) s využitím účtu NetID.