Rytířem českého lékařského stavu je Karel Havlíček z Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice

18. 3. 2022

Chirurg a pedagog Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice Karel Havlíček se letos stal Rytířem českého lékařského stavu. Ocenění získávají pouze osobnosti, které se zasloužily o rozvoj českého lékařství, humanismu a vykonaly jiný významný občanský čin nebo projevily významný občanský postoj. Cenu obdržel lékař právě v roce, kdy si Fakulta zdravotnických studií připomíná 15 let od svého vzniku.

Doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc., FICS. je emeritním přednostou chirurgického oddělení Pardubické nemocnice a vyučuje na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice, o jejíž vznik se také zasloužil. Lékař, který za padesát let operoval víc než deset tisíc pacientů, získal titul za rozvoj oboru chirurgie.

Čestné ocenění uděluje od roku 1996 Česká lékařská komora. Titul získá každoročně osobnost, která výkonem své lékařské praxe či vědeckou činností významným způsobem přispěla k rozvoji medicíny a svým morálním jednáním se stala příkladem a vzorem pro své kolegy. Tato cena je výjimečná tím, že o jejím udělení rozhodují demokratickým způsobem samotní lékaři. Navrhovat kandidáty smí všichni lékaři v České republice a držitelem může být pouze lékař. Pasovat na rytíře je možné jen jednoho oceněného za období jednoho roku při slavnostním shromáždění nebo sjezdu lékařské komory.

V minulosti tuto cenu obdržela řada osobností, mezi nimi např. neuropatolog a popularizátor oboru František Koukolík, epidemiolog Zdeněk Ježek, který se podílel na celosvětovém vymýcení pravých neštovic, známý chirurg Pavel Pafko nebo lékařka a spisovatelka Marie Svatošová, zakladatelka českého hospicového hnutí.

Pardubice 18. března 2022

Mgr. Martina Macková,

vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice

 

 

Karel Havlíček (81)

Narozen v Havlíčkově Brodě. Středoškolská studia ve Žďáru nad Sázavou, maturita 1957. Vysokoškolské studium 1958 – 1964 Lékařská fakulta MU v Brně. Přednosta chirurgické kliniky nemocnice v Pardubicích. 

Kvalifikace: Atestace I. a II. stupně z chirurgie, atestace z hrudní chirurgie, atestace z dětské chirurgie, atestace z onkochirurgie, kandidát lékařských věd 1992 II. LF UK Praha, habilitace, docent chirurgie 1993 LF MU Brno.

Aktivity v profesních odborných a vědeckých organizacích:

1993 - 1996    představenstvo České lékařské  komory
2003 -  2007   člen prezidia České lékařské společnosti JEP
2000 - 2005    předseda České chirurgické společnosti ČLS JEP
1996 -  2000, 2005 - 2010  místopředseda České chirurgické společnosti
1995 - 1997   vědecká rada ČLK
1997 - 2008   vědecká rada III. LF UK, Královské Vinohrady, Praha
1998 - 2009    vědecká rada LF UK v Hradci Králové
2004 - 2008    vědecká rada Univerzity Pardubice
2002 - 2009    vědecká rada Fakulty zdravotnických studií
Člen Česko japonské sekce International College of Surgery
Čestný člen České chirurgické společnosti
Čestný člen Slovenskej chirurgickej spoločnosti
Čestný člen pediatricko - chirurgické společnosti
Čestný člen Slovenskej lékarskej spoločnosti
Čestný člen International College of Surgery

Ocenění:

 • Maydlova medaile - Česká chirurgická společnost
 • Medaile Kostlivého a Čárských - Slovenská chirurgická společnost
 • Typovského medaile, Česká společnost pro úrazovou chirurgii
 • Petřivalského cena za zásluhy o rozvoj chirurgie, LF MU Brno
 • Medaile University Karlovy, LF Hradec Králové
 • Medaile prim. Bauera, Košice
 • Medaile Slovenskej úrazovej spoločnosti
 • Medaile Slovenskej lékarskej spoločnosti
 • Medaile ČLS JEP
 • Medaile Univerzity Pardubice
 • Medaile FZS Pardubice
 • Medaile města Pardubice
 • Medaile za zásluhy o Pardubický kraj
Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
true