Projekty realizované v roce 2009

Název projektu Číslo projektu Řešitel / pracoviště Období realizace Celkové náklady
Rozvoj a zkvalitnění celouniverzitních IT služeb na Univerzitě Pardubice v roce 2009 16/1 Klápšťová, O., Ing./
Informační centrum
01 - 12/2009

7 021 000

Rozvoj přístrojového vybavení učeben a laboratoří Fakulty elektrotechniky a informatiky vč. úprav výukových prostor 16/2 Šotek, K., prof. Ing., CSc. /
Fakulta elektrotechniky a informatiky
01 - 12/2009

15 000 000

Centrum projektové podpory 16/3 Graja, M., doc. Ing., CSc. /
Rektorát
01 - 12/2009

3 800 000

Zpřístupnění webových stránek Univerzity Pardubice zrakově postiženým studentům 16/4 Matuška, J., Ing., Ph.D. /
Dopraví fakulta Jana Pernera
01 - 12/2009

300 000

Rozvoj přístrojového vybavení laboratoří pro efektivní výuku nanotechnologií C31 Černošek, Z., prof. Ing. CSc. /
Fakulta chemicko-technologická
01 - 12/2009

3 950 000

Řešení finančního salba studenta mezi STAG a FIS na UPa, VFU a JU C25 Klápšťová, O., Ing. /
Informační centrum
01 - 12/2009

2 215 000

Podpora rovných příležitostí ke studiu na vysoké škole C41 Beneš L., doc. Dr. Ing. /
Dopravní fakulta Jana Pernera
01 - 12/2009

588 000

Rozvoj a regionální růst Univerzit třetího věku v ČR C43 Beneš L., doc. Dr. Ing. /
Dopravní fakulta Jana Pernera
01 - 12/2009

273 000

Zlepšení podmínek handicapovaným studentům při studiu na Univerzitě Pardubice CSM27 Janáková, M. /
Technický odbor
01 - 12/2009

4 500 000

Celkem

37 647 000