Rozvojové programy MŠMT

Rozvojové programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přispívají k naplňování priorit stanovených v Dlouhodobém záměru MŠMT a jednotlivých vysokých škol. Každoročně předkládané projekty řeší vybrané prioritní oblasti rozvoje univerzity, např. rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií, mezinárodní spolupráci, personální rozvoj, celoživotní vzdělávání, přípravu projektů do operačních programů apod.

 

Přehledy projektů, které se na univerzitě řeší v letošním roce, nebo které se řešily v roce minulém, jsou uvedeny v následujících tabulkách.