Přijaté projekty

Výukový areál Polabiny – VAP
 • PO 4, výzva 2.4
 • registrační číslo: CZ.1.05/4.1.00/11.0252
 • řešitel: doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.
 • pracoviště: FES – Ústav regionálních a bezpečnostních věd
 • celková výše dotace: 79 248 800 Kč
  • podpora z EU: 67 361 480 Kč
  • ze státního rozpočtu: 11 887 320 Kč
Centrum materiálů a nanotechnologií – CEMNAT
 • PO 4, výzva 2.4
 • registrační číslo: CZ.1.05/4.1.00/11.0251
 • řešitel: prof. Ing. Miroslav Vlček, CSc.
 • pracoviště: FChT – Katedra obecné a anorganické chemie
 • celková výše dotace: 96 230 063 Kč
  • podpora z EU: 81 795 554 Kč
  • ze státního rozpočtu: 14 434 509 Kč
 • PO 3, výzva 4.3
 • registrační číslo: CZ.1.05/3.2.00/12.0231
 • řešitel: Mgr. Iva Prochásková
 • pracoviště: Rektorát – vedoucí Univerzitní knihovny
 • celková výše dotace: 114 708 479 Kč
  • podpora z EU: 97 502 207 Kč
  • ze státního rozpočtu: 17 206 272 Kč
 • PO 3, výzva 3.3
 • registrační číslo: CZ.1.05/3.1.00/10.0217
 • řešitel: Ing. Pavel Krečmer, Ph.D.
 • pracoviště: Rektorát - ředitel Centra transferu technologií a znalostí
 • celková výše dotace: 46 833 204 Kč
  • podpora z EU: 39 808 223,40 Kč
  • ze státního rozpočtu: 7 024 980,60 Kč
 • PO 4, výzva 1.4
 • registrační číslo: CZ.1.05/4.1.00/04.0134
 • řešitel: Ing. Olga Klapšťová
 • pracoviště: Rektorát - ředitelka Informačního centra
 • finanční dotace po schválení podstatné změny projektu: 222,28 mil. Kč
  • podpora z EU: 188,94 mil. Kč
  • ze státního rozpočtu: 33,34 mil. Kč
 • PO 4, výzva 1.4
 • registrační číslo: CZ.1.05/4.1.00/04.0137
 • řešitel: prof. Ing. Bohumil Culek, CSc.
 • pracoviště: DFJP - děkan
 • finanční dotace po schválení podstatné změny projektu: 198,14 mil. Kč
  • podpora z EU: 168 418 314 mil. Kč
  • ze státního rozpočtu: 29 720 879 mil. Kč