Přehled projektů

 


Projekt


Reg. číslo


Řešitel / pracoviště


Období realizace


Celkové náklady

(v tis. Kč)

Centrum manažerských dovedností ve vědě a výzkumu CZ.04.1.03/3.2.15.1/0052 Ing. Monika Vejchodová /

Odd. pro rozvoj a mezinárodní vztahy


25.10.2005 – 24.10.2007


5 617,4

Jazykové centrum CZ.04.1.03/3.2.15.1/0050 Mgr. Yveta Linhartová /

Jazykové centrum


11.11.2005 - 10.11.2007


1 903,6

Rozvoj distančních prvků vzdělávání na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice CZ.04.1.03/3.2.15.2/0368 Ing. Petr Urbanec /

Fakulta ekonomicko-správní


15.6.2006 – 14.6.2008


2 113,5/0

Inovace formy a obsahu výuky historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. / Fakulta filozofická

01. 07. 2006 – 30. 6. 2008


396,7/0

Religionistické vzdělávací centrum CZ.04.1.03/3.1.15.2/0491 PhDr. Pavel Titz, Ph.D. /

Fakulta filozofická


1.1.2007 – 30.6.2008


2 884,2

Analýza dalšího profesního vzdělávání (DPV) v Pardubickém kraji (Pk) a pilotní realizace komplexních služeb v oblasti DPV jednotlivcům z vybraných znevýhodněných skupin na trhu práce CZ.04.1.03/3.3.09.1/0001 Ing. Petr Urbanec /

Fakulta ekonomicko-správní


01. 11. 2005 – 31.10.2007


644,5

Tvorba nových pracovních míst a vzdělávání zaměstnanců CZ.04.1.03/4.1.02

-


01. 05. 2006 – 30.4.2008


0