Operační program Rozvoj lidských zdrojů

Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) tvořil základ pro realizaci podpory z Evropského sociálního fondu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v České republice v období 2004—2006. Globálním cílem operačního programu Rozvoj lidských zdrojů bylo dosažení vysoké a stabilní úrovně zaměstnanosti založené na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniků při respektování principů udržitelného rozvoje.

OP RLZ byl rozdělen do 4 priorit. Univerzita Pardubice se zaměřila především na prioritu č. 3 Rozvoj celoživotního učení, opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje.

Přehled úspěšně realizovaných projektů je uveden v následující tabulce.