Projekty ukončené 2008

Číslo projektu Název projektu Řešitel za UPa Středisko Období realizace Celkem
FRVS/2008/1167 Inovace předmětu "Laboratoř analýzy potravin"-zavedení úlohy "Stanovení obsahu fenolických látek a antioxidačních vlastností potravin" Červenka Libor, doc. Ing., Ph.D. 30330 01 - 12/2008 102 000
FRVS/2008/118 Interaktivní cvičebnice anglické syntaxe Ježková Šárka, PhDr., Ph.D. 10110 01 - 12/2008 134 000
FRVS/2008/1247 Zajištění vysoké dostupnosti aplikací podporujících vzdělávání na Univerzitě Pardubice prostřednictvím diskového pole SAN Klápšťová Olga, Ing. 93611 01 - 12/2008 1 278 000
FRVS/2008/1267 Inovace a tvorba laboratorních cvičení z Fyzikální chemie Lochař Václav, Ing., Ph.D. 30340 01 - 12/2008 1 961 000
FRVS/2008/1302 Interaktivní paleografická čítanka k dějinám Pardubického kraje VI. Vorel Petr, prof. PhDr., CSc. 10130 01 - 12/2008 117 000
FRVS/2008/141 Inovace předmětu Psychologie pro manažery Bednaříková Marie, Ing., CSc. 30390 01 - 12/2008 73 000
FRVS/2008/1496 Multimediální podpora přednášek, seminářů a laboratoří z anorganické chemie Vinklárek Jaromír, doc. Ing., Dr. 30310 01 - 12/2008 94 000
FRVS/2008/1584 Inovace výuky manažerského účetnictví využitím programu Umberto Vávra Jan, Ing., Ph.D. 30390 01 - 12/2008 69 000
FRVS/2008/1587 Etnografika v českých historických pramenech do konce 18. století Kašpar Oldřich, doc. PhDr., CSc. 10160 01 - 12/2008 28 000
FRVS/2008/1685 Rozšíření nabídky vzdělávání školitelek odborné praxe studentek FZS Erbenová Věra, Mgr. 70150 01 - 12/2008 46 000
FRVS/2008/1698 Dvouměsíční pobyt profesora N. N. Kradina (Rusko) na Univerzitě Pardubice Skalník Petr, PhDr., CSc. 10160 01 - 12/2008 132 000
FRVS/2008/1734 Výuka odborného anglického jazyka pro učitele ošetřovatelství Hlaváčková Eva, Mgr. 70140 01 - 12/2008 144 000
FRVS/2008/1755 Inovace laboratorních cvičení z fyziky Pirkl Slavomír, prof. Ing., CSc. 30370 01 - 12/2008 167 000
FRVS/2008/1808 Inovace předmětů zaměřených na počítačové simulace a konstrukce elektronických obvodů Doleček Radovan, doc. Ing., Ph.D. 50270 01 - 12/2008 337 000
FRVS/2008/1832 Inovace laboratoře pro výuku mikroprocesorového řízení elektrických pohonů Šimánek Jiří, Ing. 50270 01 - 12/2008 283 000
FRVS/2008/1944 Možnosti izolace DNA a její analytická detekce Šnévajsová Petra, Ing. 30440 01 - 12/2008 90 000
FRVS/2008/2036 Inovace programového vybavení pro výuku předmětů zaměřených na geoinformační technologie Komárková Jitka, doc. Ing., Ph.D. 40530 01 - 12/2008 471 000
FRVS/2008/2098 Využití vakuové techniky v laboratorní a technologické praxi Erben Milan, Ing., Ph.D. 30310 01 - 12/2008 88 000
FRVS/2008/219 Inovace předmětu Laboratoř organické syntézy I Drabina Pavel, Ing., Ph.D. 30320 01 - 12/2008 91 000
FRVS/2008/2197 Laboratoř sdělovací techniky Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc. 60120 01 - 12/2008 1 398 000
FRVS/2008/2340 Zavedení praktických nástrojů podnikové informatiky - modelování a optimalizace podnikových procesů ve výuce IT Holá Jana, Ing., Ph.D. 60110 01 - 12/2008 196 000
FRVS/2008/2499 Inovace předmětů zaměřených na telekomunikační přenosové systémy a sdělovací zařízení Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc. 60120 01 - 12/2008 202 000
FRVS/2008/393 Inovace laboratoří z chemického inženýrství Jiránková Hana, Ing., Dr. 30351 01 - 12/2008 1 386 000
FRVS/2008/409 Počítačová učebna CAD Šefčík Ivo, Ing., Ph.D. 50242 01 - 12/2008 931 000
FRVS/2008/483 Inovace laboratoře elektronové mikroskopie Schmidová Eva, doc. Ing., Ph.D. 50280 01 - 12/2008 1 847 000
FRVS/2008/507 Tvorba nového předmětu Management chemických a potravinářských výrob Branská Lenka, Ing., Ph.D. 30390 01 - 12/2008 47 000
FRVS/2008/796 Inovace předmětu "Laboratoř oboru" - zavedení úlohy "Analýza sérových lipidů" Čegan Alexander, doc. Ing., CSc. 30440 01 - 12/2008 180 000
FRVS/2008/797 Biochemie pro bakalářské studium chemie a technické chemie Čegan Alexander, doc. Ing., CSc. 30440 01 - 12/2008 80 000
FRVS/2008/826 Inovace počítačových učeben na FChT Univerzity Pardubice Svoboda Ladislav, doc. Ing., CSc. 36900 01 - 12/2008 1 986 000
FRVS/2008/879 Rozvoj metodiky extrakce organických kontaminantů z vody magnetickou tuhou fází ELCNEROVÁ Michaela, Ing. 30330 01 - 12/2008 56 000