Fond rozvoje VŠ

Fond rozvoje vysokých škol je označení pro fond tvořený finančními prostředky, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po vyjádření Rady vysokých škol každoročně vyčleňuje z rozpočtu vysokých škol.

Těmito finančními prostředky jsou dotovány v souladu s příslušnými právními předpisy projekty, které jsou zaměřeny na rozvoj vysokého školství a tvůrčím způsobem rozvíjejí vzdělávací činnost na vysokých školách v působnosti ministerstva.

Projekty Fondu rozvoje vysokých škol mají přispívat ke splnění úkolů v oblasti tvůrčího rozvoje vzdělávací činnosti vysokých škol a proto musí být koncipovány v souladu s dlouhodobým záměrem dané vysoké školy.

Projekty FRVŠ jsou zaměřené především na inovace studijních programů, zřízení a inovace laboratoří a učeben, podpora poradenských a informačních center a modernizaci a digitalizaci knihoven.

Každoročně se na Univerzitě předkládají desítky projektů ke schválení Radě vysokých škol a každým rokem jsou desítky schválených projektů úspěšně řešeny. Přehled projektů za uplynulý a letošní rok je v přiložených tabulkách.