Publikace detail

Výchova jako přehodnocování hodnot
Autoři: Prázný Aleš
Rok: 2007
Druh publikace: odborná kniha
Název nakladatele: Univerzita Pardubice
Místo vydání: Pardubice
Tituly:
Jazyk Název Abstrakt Klíčová slova
cze Výchova jako přehodnocování hodnot Kniha pojednává o výchově jako o přehodnocování hodnot. Vychází zejména z úvah o výchově u Friedricha Nietzscheho. Filosofie, filosofie výchovy, výchova, pedagogika
eng Education as Reevaluation of Values Book deals with education as a reevaluation of values. Special interest of this book is education in context of Nietzsche's works. Philosophy, Philosophy of Education, Education, Pedagogy,