Publikace detail

Indikace k operaci podle Caldwell-Luca v době endonazální chirurgie
Autoři: Chrobok Viktor | Pellant Arnošt | Šimáková Eva | a spol.
Rok: 2004
Druh publikace: ostatní - přednáška nebo poster
Název zdroje: 67. kongres české společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Název nakladatele: neuveden
Místo vydání:
Strana od-do:
Tituly:
Jazyk Název Abstrakt Klíčová slova
cze Indikace k operaci podle Caldwell-Luca v době endonazální chirurgie Na základě literárního přehledu a vlastního souboru nemocných autoři stanovili současná indikační kritéria chirurgického přístupu přes přední stěnu do čelistní dutiny podle Caldwell-Luca. Zevní přístup do čelistní dutiny přes přední stěnu je obecně indikován ze tří důvodů: u chirurgické léčby chorob čelistní dutiny, při ošetření zlomenin střední obličejové etáže a operační přístup přes čelistní dutinu do okolí např. dekomprese očnice u endokrinní orbitopatie a podvaz maxilární tepny. (Epistaxi bych konkrétně nezmiňoval, již se moc podvaz a. maxillaris moc nedoporučuje) ) I v době endonazální chirurgie je operace podle Caldwell-Luca bezpečný výkon, sloužící k ošetření vybraných onemocnění maxilární dutiny a nepochybně by měla tato operace zůstat v repertoáru chirurgických výkonů otorinolaryngologa. čelistní dutina, Caldwell-Luc, endonazální chirurgie, maxilární sinusitida, cysta čelistní dutiny, aspergilom, papilom, antrochoanální polypace, Caldwell-Luc, indikace
eng Indication to the Caldwell-Luc Operation in the Period of Endonasal Surgery In the paper are summarized the current indications for the fossa canina approach to the maxillary sinus. Classical sublabial approach is prefered by the odontogenous inflammation of the maxillary sinus especially by the aspergilloma, by the fractures of the middle compartment of the facial skelet and as the entrance to the retromaxillary fossa. The Caldwell-Luc operation is very easy and safety procedures, which should stay in the repertoire of otorinolaryngologist in the period of the endonasal surgery. Maxillary Sinus, Caldwell-Luc Operation, Indication, Endonasal Surgery, Maxillar Sinusitis, Aspergiloma, Papilloma.