Projektové řízení – úvod do problematiky, seminář mentoringového programu

Uložit do kalendáře 07-12-2022 13:00 17-03-2023 13:45 Czech republic/Europe Projektové řízení – úvod do problematiky, seminář mentoringového programu Seminář, kde se dozvíte, jak napsat projektovou žádost, jak řídit realizaci projektu, kde lze žádat o dotaci na realizaci vědeckého nebo rozvojového projektu a výjezdy. Vyzkoušíte se napsat žádost o dotaci na menší samostatný projekt.  Je... Univerzita Pardubice
07. 12. - 17. 03. 2023 Univerzita Pardubice
mentoring
Seminář
Projekty
projektové řízení
zdroj: Pixabay

Seminář, kde se dozvíte, jak napsat projektovou žádost, jak řídit realizaci projektu, kde lze žádat o dotaci na realizaci vědeckého nebo rozvojového projektu a výjezdy. Vyzkoušíte se napsat žádost o dotaci na menší samostatný projekt.  Je určen především studentů doktorského studia.

 

1. blok: Projektový management

termín: středa 7. 12. 2022, od 13 do 16:15

lektorka: Ing. Jana Košťálová, Ph.

obsah: Úvod do projektového managementu.

 

2. blok: Možnosti financování VaV aktivit

termín: středa 25. 1. 2023, od 13 do 16:15

lektorka: Ing. Lucie Macháčová

obsah: Grantové možnosti financování vědy a výzkumu (české a mezinárodní programy na podporu VaV a rozvojových aktivit začínajících vědeckých pracovníků – představení programů, jejich zaměření, podporované aktivity, financování, uznatelnost uchazeče, ad.).

 

3. blok: Praktická část – tvorba vlastního projektu

Představení zvoleného programu a projektového námětu: účastníci semináře poskytnou informaci, jaký program si zvolili a informují stručně o zaměření vlastního projektu.

termín.: středa 1. 2. 2023, od 13 do 14

lektorky: Ing. Jana Košťálová, Ph. a Ing. Lucie Macháčová

 

V průběhu února 2023 možnost individuálních konzultací k připravovaným projektům s lektorkami.

Do 8. 3. 2023 zpracování projektů účastníky kurzu a zaslání zpracovaných projektů lektorkám k internímu hodnocení.

 

4. blok: Prezentace projektů a zpětná vazba

obsah: Zapojení účastníci představí svůj projekt, lektorky a další odborník na projektové řízení jim předají zpětnou vazbu, ev. poradí s úpravami, aby měl projekt větší šanci na úspěšné získání podpory.

termín: středa 15. 3. 2023, od 13 do 14:30

lektorky: Ing. Jana Košťálová, Ph. a Ing. Lucie Macháčová

 

kapacita: max 15 účastníků

místo konání: VO/01009 - přízemní budova před budovou G, sídlí zde APUPA a Kariérní centrum

Vstup zdarma
referát HR Award
ing. arch. Iva Svobodová
466 036 482