Vývoj platformy pro inteligentní ochranu zdraví a výzkum dopadů jejího nasazení na ekonomiku soukromého i veřejného sektoru

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Program: Aplikace
Období realizace: 04/2021 - 05/2023
URL:
Pracoviště: Fakulta ekonomicko-správní - Ústav podnikové ekonomiky a managementu
Popis:
Projekt je zaměřen na vytvoření platformy zónové "digitální ochrany" monitorující výskyt a šíření virové nákazy. Bude monitorovat, vyhodnocovat, předvídat nástup a postup virové respirační nemoci pacientů a navrhovat léčbu. Bude podporovat rozhodování lékařů, navrhovat využití dalších zdrojů zdravotní péče. Platforma bude využívat neuronové sítě se zpětnou propagací, strojové učení a evoluční algoritmy výstupů k řízení digitální ochrany jednotlivců, skupin, a komunit před virovými nákazami.