My Operating Room Nurse Coach

Poskytovatel: Evropská unie
Program: ERASMUS+
Období realizace: 09/2020 - 08/2023
URL:
Pracoviště: Fakulta zdravotnických studií - Proděkan pro internacional. a rozvoj FZS
Hlavní řešitel: Wichsová Jana
Spoluřešitelé: Škvrňáková Jana
Popis:
Jedná se o projekt navazující na předchozí ukončený projekt Key Skills Management in Operation Room. Jedná se o projekt ve spolupráci s Belgií (hlavní řešitel), Francií, Finskem, Švédskem a Řeckem. V rámi projektu bude vytvořeno cca 100 krátkých videí zaměřených na základní dovednosti, nástrojů pro perioperační sestry. Zároveň bude vytvořen software, který pomůže ověřit perioperačním sestrám a jejich mentorů správnost postupů.