Mezinárodní mobilita pracovníků na Univerzitě Pardubice II

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) - výzkum
Období realizace: 03/2020 - 04/2023
URL:
Pracoviště: Univerzita Pardubice - ORMV-Projektová podpora
Hlavní řešitel: Vejchodová Monika
Spoluřešitelé:
Popis:
Projekt je zaměřen na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu na Univerzitě Pardubice (UPa). Hlavním cílem je rozvoj UPa posílením lidských zdrojů ve výzkumu (přijetí 15 postdoků a 1 seniora ze zahraničí) a podpora profesního růstu vědeckovýzkumných (VaV) pracovníků, akademických pracovníků (AP) a administrativních pracovníků (THP) UPa (vyslání 1 juniora, 3 seniorů a 4 THP do zahraničí). Dílčím cílem je rozvoj spolupráce se zahraničními institucemi.