HR strategie rozvoje Univerzity Pardubice

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) - výzkum
Období realizace: 01/2020 - 12/2022
URL:
Pracoviště: Univerzita Pardubice - ESF - STROP
Hlavní řešitel: Vorel Petr
Spoluřešitelé: Janková Jana | Myšková Adéla | Müllerová Andrea
Popis:
Projekt řeší 3 klíčové aktivity (KA): Řízení projektu, Nastavení strategického řízení pro získání ocenění "HR Award" a Strategické nastavení a rozvoj lidských zdrojů (RLZ) vč. genderové rovnosti. Cílem je nastavení strategického řízení v souladu s podmínkami Charty a Kodexu, především v oblasti RLZ s důrazem na začínající a mladé VaV pracovníky, a získání ocenění "HR Award". Cílová skupina je tvořena pracovníky a studenty UPa. Realizace projektu bude probíhat od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022.