Investiční podpora vzdělávacích aktivit na UPa (VESTA)

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) - rozvoj
Období realizace: 09/2019 - 12/2022
URL:
Pracoviště: Univerzita Pardubice - ERDF projekty UPa
Hlavní řešitel: Molková Tatiana
Spoluřešitelé: Kotrčová Lucie | Marková Zuzana
Popis:
Projekt je zaměřen na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na UPa za účelem zajištění vysoké kvality výuky a zlepšení přístupu znevýhodněných skupin. Jedná se o doplňkovou investiční podporu vzdělávacích činností, moderních výukových trendů, tvorby nových a úpravy stávajících bakalářských a magisterských studijních programů v rámci komplementárního ESF projektu s názvem Kvalita a profilace vzdělávacích aktivit na UPa.