Ekonomické, sociální a environmentální aspekty sdílené ekonomiky z pohledu České republiky

Poskytovatel: Evropská unie
Program: Cost Actions
Období realizace: 01/2019 - 03/2021
URL:
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická - Kat. ekonom.a manag. chem. a potrav.prum
Popis:
Záměrem projektu je rozšířit poznání o sdílené ekonomice, jejich příležitostech, omezeních a rizicích v evropském kontextu s ohledem na specifika České republiky. Zkoumány budou alternativní pohledy na tento fenomén s důrazem na ekonomické, sociální a environmentální aspekty.