Kompetentní sestra pro 21. století: analýza a návrh optimalizace vzdělávání a výkonu profese všeobecných sester

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Program: ÉTA - Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Období realizace: 04/2018 - 03/2021
URL:
Pracoviště: Fakulta zdravotnických studií - Proděkan pro vědu, výzkum a mez. vztahy
Hlavní řešitel: Holá Jana
Spoluřešitelé: Hlaváčková Eva | Moravcová Markéta
Popis:
Cílem projektu je vytvoření Kompetenčního modelu pro vzdělávání a výkon profese všeobecná sestra a Certifikované metodiky pro stanovování potřeby personálního zajištění profese všeobecných sester pro zajištění zdravotní péče v kontextu demografických změn v České republice a návrhů na optimální počty studentů, kteří by měli být v příštích letech přijímáni do kvalifikačního studia Všeobecná sestra (VOŠ a VŠ). Záměrem řešitelů je analýza a optimalizace kompetencí, potažmo vzdělávání všeobecných sester. Projekt proto bude probíhat ve dvou oblastech, a to v oblasti analýzy kompetencí (odborné způsobilosti) a v oblasti stanovení a predikce potřebného počtu všeobecných sester. Obou výstupů bude dosaženo v průběhu roku 2020.