Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Univerzitě Pardubice

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) - rozvoj
Období realizace: 06/2017 - 12/2022
URL:
Pracoviště: Univerzita Pardubice - INFRA-ERDF projekt UPa
Hlavní řešitel: Molková Tatiana
Spoluřešitelé: Kotrčová Lucie | Marková Zuzana
Popis:
Projekt je zaměřen na modernizaci a dovybavení vzdělávací infrastruktury pro zabezpečení SP 4 fakult UPa - Fakulty ekonomicko-správní, Filozofické fakulty, Fakulty restaurování a Fakulty zdravotnických studií. Jedná se o doplňkovou investiční podporu SP nově akreditovaných či upravených v rámci komplementárního ESF projektu s názvem Rozvoj kvality vzdělávání, hodnocení a strategického řízení na UPa.