Rozvoj kvality vzdělávání, hodnocení a strategického řízení na Univerzitě Pardubice

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) - rozvoj
Období realizace: 04/2017 - 12/2022
URL:
Pracoviště: Univerzita Pardubice - ESF projekty UPa
Hlavní řešitel: Molková Tatiana
Spoluřešitelé:
Popis:
Projekt cílí na: - zvýšení kvality vzdělávání v BSP a MSP - nové metody výuky, předměty v AJ, úpravy a akreditace SP, vzdělávání AP - přípravu kvalifikovaných pracovníků pro trh práce - internacionalizaci - rozvoj dvojjazyčné prostředí vč. webu a vzdělávání v AJ - podporu studentů se SVP - snížení studijní neúspěšnosti - zajištění kvality a strategického řízení UPa Aktivity budou mít dopad na studenty UPa (vč. studentů se SVP), AP, THP, potenciální uchazeče o studium.