Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance


Modernizace a upgrade infrastruktury CEMNAT

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) - výzkum
Období realizace: 01.04.17 - 31.03.20
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická - CEMNAT
Hlavní řešitel: Vlček Miroslav
Spoluřešitelé: Macák Jan
Popis:
Cílem projektu je instrumentálně a technologicky vylepšit vybavení Centra materiálů a nanotechnogií, jehož výzkum je zaměřený na nano- a mikrostruktury chalkogenidových a oxidických materiálů. Již nainstalovaná zařízení (např. ALD) potřebují komplementární materiálově-analytické techniky (XPS, XRD, SEM). V souladu s plánem rozvoje CEMNAT jsou třeba zařízení pro syntézy materiálů. Projekt podpoří efektivní využití výzkumné inftrastruktury CEMNAT, jenž je součástí cestovní mapy ČR min. do r. 2020.