Klíčové dovednosti na operačním sále

Poskytovatel: Evropská unie
Program: ERASMUS+
Období realizace: 09/2016 - 08/2019
URL:
Pracoviště: Fakulta zdravotnických studií - Tajemník FZS, provoz
Popis:
Jedná se o projekt v rámci Evropského programu Erasmus Plus, konkrétně o klíčovou aktivitu 2 ? Strategické partnerství v oblasti odborného vzdělávání ve vzdělávacích institucích. V případě schválení bude projekt realizován v období říjen 2016 ? říjen 2019. Pro realizaci bude mít Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice (FZS UPa) vlastní rozpočet. Hlavním koordinátorem projektu je Agence Erasmus+ France, dalšími partnery jsou Belgie a Švýcarsko. Společně s FZS UPa byly osloveny ještě vzdělávací instituce v Portugalsku a Švédsku. Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu poskytované péče na operačních sálech stanovením postupů/standardů, jejich zavedením do praxe a následnou evaluací těchto postupů/standardů. Cílovou skupinou budou sestry na operačních sálech a akademičtí pracovníci a studenti se zaměřením na obor chirurgie a perioperační péče. Úlohou FZS UPa bude příprava dotazníkového šetření, validace dotazníku, diseminace dotazníků v ČR a analýza zjištěných dat. Součástí projektu bude účast na šesti mezinárodních setkáních partnerů a prezentace výstupů projektu. Projekt bude probíhat ve spolupráci s profesními organizacemi sálových sester v zúčastněných zemích. Realizační tým na FZS budou představovat čtyři akademické pracovnice a jeden THP pracovník.