Přenosný audiometr

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Program: Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA
Období realizace: 01/2016 - 06/2017
URL:
Pracoviště: Fakulta zdravotnických studií - Katedra informatiky,managem.a radiologie
Popis:
Předmětem řešení projektu je vývoj přenosného audiometru a specializované metodiky sloužící k telemetrickému vyšetření funkce sluchového ústrojí člověka. Navrhované řešení je postaveno na kombinaci unikátního kalibrovatelného měřicího přístroje a běžně dostupného chytrého telefonu čímž je dosaženo výrazného snížení výsledné ceny celého vyšetřovacího kompletu a to při zachování kvality a průkaznosti měření.