Chemosenzorická percepce a vývoj možnosti jejího měření u pacientů s onemocněním hlavy a krku

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Program: Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA - 4. veřejná soutěž
Období realizace: 07/2014 - 12/2017
URL:
Pracoviště: Fakulta zdravotnických studií - Katedra klinických oborů
Hlavní řešitel: Vodička Jan
Spoluřešitelé:
Popis:
Problematika chemosenzorické percepce, jak je nazýván souhrnně čich, chuť a vjemy dráždění trojklaného nervu, je zcela neoprávněně u nás mimo zájem lékařů. Je to dáno absencí možnosti rychlé objektivní diagnostiky. Dosud jsou v ČR používány výhradně jen subjektivní metody, které jsou časově a personálně náročné a vyžadují aktivní spolupráci nemocného, která není vždy ideální. Výsledky měření subjektivními metodami nepřinášejí vždy potřebné výsledky. Proto je diagnostika poruch čichu a chuti prováděna jen na několika málo pracovištích v ČR. Poruchy čichu a chuti však mohou vést k včasnému odhalení závažných onemocnění, jako jsou neurodegenerativní (především Parkinsonova choroba a Alzheimerova demence), nádorová nebo psychiatrická (schizofrenie) onemocnění. Současně hrají i významný vliv v nutrici především u starších osob, ale také u pacientů (např. s nádorovým onemocněním hlavy a krku). Cílem projektu je vývoj měřícího zařízení pro objektivní olfaktometrii. Je založen na znalosti reflexních mechanismů čichu a dýchaní. Bude sledovat průtok vzduchu při nádechu a výdechu ve vazbě na různé pachové vjemy a trigeminová stimulans. Přístroj bude finančně dostupný, vyšetření nebude pro pacienty invazivní. Vyhodnocení naměřených dat bude prováděno na běžném kancelářském PC. Očekáváme významnou časovou úsporu při vyšetřování, kvalitnější výsledky a rozšíření vyšetřování čichu a chuti i na neklinická pracoviště a zkvalitnění diagnostiky uvedených onemocnění.