Vývoj metody ke kvantitativnímu hodnocení podílu rizikových faktorů práce na etiologii chronických onemocnění bederní páteře a formulace klinických a hygienických kritérií pro posuzování těchto onemocnění jako nemoci z povolání

Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví
Program: Rezortní program výzkumu a vývoje - MZ III (2010 - 2015)
Období realizace: 05/2013 - 12/2015
URL:
Pracoviště: Fakulta zdravotnických studií - Katedra klinických oborů
Hlavní řešitel: Ehler Edvard
Spoluřešitelé: Latta Ján
Popis:
Předmětem řešení bude studium zátěže bederní páteře při pracovních činnostech spojených s faktory rizikovými pro vznik chronických onemocnění bederní páteře (ruční manipulace s těžkými břemeny, zvedání, otáčení, ohýbání apod.) pomocí metody Tecnomatix JACK. Na základě výsledků budou stanovena hygienická, klinická a radiologická kritéria pro posuzování vybraných typů těchto jako nemocí z povolání. Zatímco epidemiologické studie prokazují významný podíl pracovní zátěže na onemocnění bederní páteře u některých typů pracovních činností na skupinové úrovni, má vyvinutá metoda umožnit hodnocení i na úrovni jednotlivých osob. To představuje kvalitativní pokrok oproti dosud používaným způsobům hodnocení.