Projekt

Zvýšení odolnosti textilní ochrany dýchacího ústrojí osob impregnací virucidním přípravkem

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Program:Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2
Trvání:01.07.20 - 31.12.20
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:doc. Ing. Tomáš Weidlich Ph.D.
Interní spoluřešitelé:Ing. Barbora Kamenická
Ing. Ivana Vojtová
Mgr. Michal Hegedüs

Zvýšení odolnosti textilních (improvizovaných) ochranných prostředků aplikací biocidních prostředků. Účinnost běžných i improvizovaných textilních ochranných prostředků úst a nosu (roušek) u osob používaných pro omezování šíření viru COVID-19 velmi omezená a často nedostatečná. Záměrem projektu je připravit a otestovat účinnost a zdravotní nezávadnost vodných roztoků nového virucidního přípravku pro individuální aplikaci za účelem zvýšení odolnosti textilní ochrany dýchacích cest (roušek), který bude obsahovat vědecky ověřené virucidní sloučeniny, které nebudou obsahovat potenciálně toxické částice těžkých kovů a nanovlákna.