Projekt

Klinická sociální práce s dětmi ohroženými sy CAN

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Program:Vnitřní granty FZS
Trvání:01.03.20 - 28.02.21
Pracoviště: Fakulta zdravotnických studií
Řešitel:Mgr. Lenka Píšová
Interní spoluřešitelé:Mgr. Adéla Michková Ph.D.
PhDr. Karolína Rumlová

Problematika syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (dále jen sy CAN) je významným tématem, v němž se úzce propojuje oblast zdravotně-sociální a oblast sociálně-právní ochrany dětí. Počet dětí, u nichž bylo v ČR zjištěno a orgánem sociálně-právní ochrany dětí řešeno týrání, zneužívání či zanedbávání, překročil v roce 2018 dle zveřejněných statistik MPSV hranici 9000 případů. Podávaný projekt je vyústěním dosavadní komunikace s Julií Farnam, LCSW z USA (Oregon), která působí v oblasti služeb pro děti ohrožené sy CAN a dále v oblasti náhradní rodinné péče jako klinická sociální pracovnice a současně jako rodinná terapeutka.