Projekt

Mezinárodní spolupráce ve výzkumu v oboru ošetřovatelství

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Program:Vnitřní granty FZS
Trvání:01.03.20 - 28.02.21
Pracoviště: Fakulta zdravotnických studií
Řešitel:doc. Petra Mandysová Ph.D., MSN

Hlavním cílem je podpořit rozvoj mezinárodní spolupráce zaměřené na vědecko-výzkumnou a publikační činnost v oboru ošetřovatelství. Projekt naváže na aktivity v projektu IGS 2019 nazvaném Podpora mezinárodní spolupráce ve výzkumu v oboru ošetřovatelství. Soustředí se jednak na druhou fázi přípravy systematického přehledu týkajícího se škál bolesti pro pacienty s cévní mozkovou příhodou (CMP), jednak na překlad vybraných zahraničních nástrojů do češtiny včetně lingvistické validace / evaluace jejich psychometrických charakteristik a jejich využití v ošetřovatelské praxi. Součástí bude navázání spolupráce skrze organizaci The European Academy of Nursing Science (EANS).