Projekt

Determinanty ovlivňující míru stresu u studentů

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Program:Vnitřní granty FZS
Trvání:01.03.20 - 28.02.23
Pracoviště: Fakulta zdravotnických studií
Řešitel:Mgr. Michal Kopecký
Interní spoluřešitelé:Mgr. Jan Pospíchal Ph.D.
Mgr. Jindra Holeková DiS.

Stres je součástí každodenní práce zdravotnických pracovníků. Je vyvoláván mnoha různými determinanty, které se liší svou intenzitou. Projekt je zaměřen na vytvoření baterie nejvíce zatěžujících determinantů vyvolávajících stres za pomoci měření fyziologických funkcí, konkrétně tepové frekvence, která bude měřena hodinkami Xiaomi Amazfit Bip. Měření bude probíhat v průběhu modelových situací za využití technologií simulovaného pacienta ve dvou modelových situacích stejného charakteru, avšak s využitím změny jedné významné proměnné. Měřením fyziologické funkce a jejich vzájemné porovnání by mělo vést k porovnání míry prožívání stresu.