Projekt

Využití supervize u nelékařských zdravotnických povolání

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Program:Studentská grantová soutěž
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Pracoviště: Fakulta zdravotnických studií
Řešitel:Mgr. Adéla Michková Ph.D.
Interní spoluřešitelé:Mgr. Markéta Moravcová Ph.D.

Projekt reaguje na rostoucí zájem o supervizi jako jednoho z nástrojů řízení kvality a současně profesní podpory zdravotnického personálu. Vzhledem ke specifikům zdravotnického prostředí je implementace supervize náročným procesem. Projekt se zaměřuje na potenciál využití supervize u těch nelékařských zdravotnických pracovníků (NLZP), kteří se podílejí na přímé ošetřovatelské péči (tj. všeobecné sestry a porodní asistentky). Projekt se zaměřuje na sledování a identifikaci nejčastěji subjektivně vnímaných zátěžových situací u vybraných skupin respondentů z řad NLZP, u nichž by mohla být využita supervize k řešení. Dále se projekt zaměřuje na přípravu workshopu pro nelékařské zdravotnické pracovníky zaměřeného na seznámení účastníků se supervizí a jejím využitím.