Projekt

Informační prostředí chytrých měst a regionů z hlediska konkurenceschopnosti, efektivity a bezpečnosti

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Program:Studentská grantová soutěž
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Pracoviště: Fakulta ekonomicko-správní
Řešitel:doc. Ing. Stanislava Šimonová Ph.D.
Interní spoluřešitelé:Ing. Robert Baťa Ph.D.
Ing. Zdeněk Brodský Ph.D.
doc. Ing. Romana Provazníková Ph.D.
prof. Ing. Jan Čapek CSc.
doc. Ing. Miloslav Hub Ph.D.
Tomislav Mesic
Kristýna Vrabcová
doc. Ing. Jiří Křupka PhD.
RNDr. Ing. Oldřich Horák Ph.D.
Ing. Jan Fuka Ph.D.
Ing. et Ing. Veronika Linhartová Ph.D.
Ing. Petra Lešáková
Ing. Denisa Chlebounová
Ing. Kateřina Příhodová
Ing. Famous Oghomwen Igbinovia
Ing. Meseret Yihun Amare
Bc. Lucie Šrámková
Bc. Kateřina Josková
Bc. Jiří Jemelka
Bc. Kristýna Macková
Reinolf Agyei
Kateřina Táborská
Ing. Frank Febiri
Ing. Jan Kratochvíl

Záměrem projektu je propojení výzkumných aktivit nadaných studentů (doktorských a magisterských studijních programů) a akademických pracovníků v oblasti informatiky a systémového inženýrství ve veřejné správě a aplikované informatiky. Cílem projektu je vytvořit doporučení pro efektivní zavádění konceptu chytrých měst a regionů tak, aby vedlo ke zlepšení kvality života obyvatel a přispělo ke konceptu digitální ekonomiky. Při řešení cílů budou používány metody analýzy procesů a informačních toků, umělé inteligence a soft-computingu, data-miningu, metody dotazníkového šetření, metody zpracování obrazové informace.