Projekt

Informační technologie jako prostředek pro podporu rozhodování v moderní znalostní společnosti

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Program:Studentská grantová soutěž
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Pracoviště: Fakulta ekonomicko-správní
Řešitel:doc. Ing. Jitka Komárková Ph.D.
Interní spoluřešitelé:doc. Ing. Hana Kopáčková Ph.D.
Ing. Hana Jonášová Ph.D.
doc. Ing. Petr Hájek Ph.D.
Ing. Jakub Jech
Ibrahim Ahmed Salman Alameri
Ing. Renáta Máchová Ph.D.
Mgr. Pavel Sedlák Ph.D.
Mgr. Jana Heckenbergerová Ph.D.
Ing. Richard Gardiner
Ing. Ivana Čermáková
Ing. Martin Maštálka Ph.D.
Ing. Aliaksandr Barushka
Ing. Evelyn Toseafa

Kvalitní data, informace a znalosti patří v dnešní společnosti ke klíčovým faktorům ovlivňujícím kvalitu rozhodování v soukromé i veřejné sféře. Rozhodování ve veřejné sféře má významný dopad na udržitelný rozvoj společnosti a kvalitu života občanů. Pro zajištění odpovídajících dat a služeb je potřeba vybudovat odpovídající infrastrukturu od sběru dat, přes jejich ukládání a analýzu, až po vizualizaci a prezentaci výsledků, včetně možnosti opakovaného využití dat. Projekt se zaměřuje na inovativní způsoby využití informačních technologií vhodných pro podporu rozhodování na různých úrovních řízení v soukromé i veřejné sféře. Konkrétně se projekt zaměřuje na technologie podporující zapojení občanů do veřejného dění formou sdělování podnětů veřejné správě (tj. sběr dat), využití metod umělé inteligence pro modelování a zvýšení bezpečnosti a sběru a využití prostorových dat (včetně dat získaných metodami dálkového průzkumu Země).