Projekt

Podpora výzkumných a dalších odborných aktivit studentů doktorského a magisterského programu Filosofie, oboru Religionistika

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Program:Studentská grantová soutěž
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Pracoviště: Fakulta filozofická
Řešitel:doc. Mgr. Martin Fárek Ph.D.
Interní spoluřešitelé:doc. Mgr. Vít Machálek Th.D., Dr.
Mgr. Štěpán Lisý M.A., Th.D.
Mgr. Viola Pargačová Ph.D.
Dr. hab. Henryk Hoffmann prof. UJ

Cílem tohoto projektu je podpora výzkumu religionistické problematiky, formou financování pobytů v centrech výzkumu a v knihovnách. Dále podpora prezentace výsledků výzkumu na mezinárodních i domácích konferencích, workshopech a seminářích. Jedná se o témata výzkumu doktorandů, magisterských studentů a jejich školitelů (členů řešitelského týmu).