Projekt

Podpora vědeckých aktivit studentů doktorského a magisterského programu Filosofie

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Program:Studentská grantová soutěž
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Pracoviště: Fakulta filozofická
Řešitel:Mgr. Ondřej Krása Ph.D.
Interní spoluřešitelé:Mgr. Ondřej Sikora Ph.D.
Mgr. Ondřej Beran Ph.D.
Anders Niklas Forsberg Ph.D.
doc. Nora Fiona Karolina Hämäläinen Ph.D.
doc. Mgr. Dr. phil. Jakub Jinek
ThDr. Jan Rokyta Ph.D.
Matej Cíbik Ph.D.
PhDr. Mgr. Věra Schifferová CSc.
Mgr. Filip Grygar Ph.D.
doc. PhDr. Aleš Prázný Ph.D.
doc. Mgr. Tomáš Hejduk Ph.D.
prof. PhDr. Petr Horák CSc.
Mgr. Kamila Pacovská Ph.D.

Cílem projektu je podpořit studenty magisterského a doktorského studijního programu filosofie v jejich vědeckých aktivitách. Mezi nejvýznačnější výstupy projektu patří publikační činnost (odborné studie, monografie, závěrečné práce), vědecká mobilita a pořádání odborných akcí (konference, přednášky).