Projekt

Technologie a management v dopravě

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Program:Studentská grantová soutěž
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Pracoviště: Dopravní fakulta Jana Pernera
Řešitel:doc. Ing. Radovan Soušek Ph.D.
Interní spoluřešitelé:doc. Ing. Pavel Drdla Ph.D.
doc. Ing. Karel Greiner Ph.D.
doc. Ing. Jaroslava Hyršlová Ph.D.
doc. Ing. Jaroslav Kleprlík Ph.D.
doc. Ing. Jaromír Široký Ph.D.
doc. Ing. Libor Švadlenka Ph.D.
doc. Ing. Josef Bulíček Ph.D.
Ing. Jan Chocholáč Ph.D.
Ing. Martin Šustr
prof. Ing. Vlastimil Melichar CSc.
doc. Ing. Petr Průša Ph.D.
doc. Ing. Radovan Soušek Ph.D.
Ing. Ondřej Míča
Ing. Pavlína Široká
Ing. Dalibor Gottwald Ph.D.
Ing. Inna Zelenska
Ing. Tomáš Kučera
Momčilo Dobrodolac Ph.D.
Ing. Dana Sommerauerová
Ing. Stefan Jovčić M.Sc.
Ing. Petr Šohajek
Ing. Jan Froněk
Ing. Matej Kmetík
Bc. Matěj Šváb
Ing. Tomáš Horník
doc. Ing. Vladimír Němec Ph.D.
Ing. Norbert Mondek
Ing. Michal Polák
Ing. Michaela Novotná
Ing. Victoria Zharkova
Ing. Andrea Jirásková
Ing. Erik Tischer
Ing. Jaroslav Chlumecký
Ing. Daniel Vymětal
Bc. Petra Setlíková DiS.

Projekt je koncipován jako fakultní projekt skládající se z menších etap, ke kterým jsou samostatně definovány dílčí cíle a výstupy -- ty jsou tematicky zaměřeny na technické, technologické a ekonomické aspekty dopravy v souladu s výzkumnými tématy/disertačními pracemi řešenými na pracovištích Dopravní fakulty Jana Pernera (DFJP). Projekt svou strukturou i zaměřením navazuje na předchozí ročníky Studentské grantové soutěže na DFJP. Projekt řeší vybrané úlohy z oblasti technologií a managementu v dopravě zejména u studentů doktorského studia. Projekt výrazně podpoří publikační možnosti studentů a také možnosti výzkumu a vývoje.