Projekt

Výzkum perspektivních materíálů pro chemickou a farmaceutickou technologii a další aplikace

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Program:Studentská grantová soutěž
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:doc. Ing. Alena Komersová Ph.D.
Interní spoluřešitelé:prof. Ing. Roman Bulánek Ph.D.
doc. Ing. Pavel Čičmanec Ph.D.
Ing. Helena Drobná Ph.D.
Ing. Václav Lochař Ph.D.
prof. Ing. Jiří Málek DrSc.
Ing. Jana Shánělová Ph.D.
prof. Ing. Petra Šulcová Ph.D.
prof. Ing. Libor Čapek Ph.D.
doc. Ing. Martin Hájek Ph.D.
Bc. Alisa D'yachenko
Bc. Tereza Sedláčková
Ing. Kateřina Kozumplíková
Bc. Eliška Knettigová
Bc. Jiří Kotera
Bc. Rostislav Daňhel
Bc. Jakub Halamek
Bc. Lenka Pulkrábková

Cílem tohoto projektu je příprava a charakterizace nových perspektivních materiálů pro aplikace v různých oblastech chemického průmyslu, ve farmacii, v zemědělství, nebo v elektronice. Diplomové a disertační práce řešené v rámci tohoto projektu budou zaměřeny např. na studium růstu krystalů ve skelných materiálech a jeho vztah k viskozitnímu chování, na výzkum perspektivních zeolitických materiálů, na přípravu a charakterizaci fotokatalyzátorů, na přípravu tablet metodou 3D tisku a na studium krystalizace málo rozpustných léčiv. Řešena budou i další témata z oblasti katalýzy a anorganických pigmentů. Výsledky předkládaného projektu materiálového výzkumu naleznou uplatnění v řadě průmyslových odvětví.