Projekt

Syntéza a studium perspektivních anorganických materiálů

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Program:Studentská grantová soutěž
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:prof. Ing. Ladislav Koudelka DrSc.
Interní spoluřešitelé:doc. Ing. Milan Erben Ph.D.
doc. RNDr. Jana Holubová Ph.D.
prof. Ing. Roman Jambor Ph.D.
prof. Ing. Petr Mošner Dr.
Ing. Pavlína Ruleová Ph.D.
prof. Ing. Tomáš Wágner DrSc.
prof. Ing. Aleš Růžička Ph.D.
Ing. Lukáš Střižík Ph.D.
doc. Ing. Libor Dostál Ph.D.
Ing. Karel Pálka Ph.D.
Ing. Petr Knotek Ph.D.

Výzkum nových anorganických materiálů bude zaměřen jak na syntézu, tak na studium vlastností a struktury nových a netradičních krystalických a amorfních materiálů pro optoelektroniku, optiku a elektroniku (úzkopásmové polovodiče, termoelektrické materiály, amorfní a sklovité anorganické materiály na bázi chalkogenidů, fosforečnanů i oxidů, luminofory na bázi oxidů těžkých kovů). Dále budou studovány nové materiály na bázi organokovových a komplexních sloučenin. Ve třídě organokovových a koordinačních sloučenin v roce 2020 budou studovány jak heterocyklické sloučeniny, tak netradiční organogermanaté sloučeniny, které budou též testovány jako katalyzátory. Budou připravena nová oxidová skla a budou charakterizovány jejich základní fyzikální parametry a vlastnosti. V oblasti studia nanomateriálů budou studovány systémy na bázi ZnO a také účinné luminofory na bázi nanokrystalických oxidů a oxid-sulfidů. V oblasti studia chalkogenidových skel jak objemových, tak tenkých vrstev na jejich bázi bude pozornost zaměřena na fotoindukované změny a jejich aplikace. Studováno bude též mikro a nanostrukturování tenkých vrstev chalkogenidových skel s využitím optické a elektronové litografie.