Projekt

Výzkum a vývoj nových organických materiálů ? od syntézy a charakterizace k jejich potenciálnímu použití a bezpečnému zacházení s nimi.

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Program:Studentská grantová soutěž
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:prof. Ing. Jiří Hanusek Ph.D.
Interní spoluřešitelé:prof. Ing. Radim Hrdina CSc.
doc. Ing. Zdeněk Jalový Ph.D.
Ing. Marcela Jungová Ph.D.
prof. Ing. Jiří Kulhánek Ph.D.
prof. Ing. Miloš Sedlák DrSc.
Ing. Oldřich Machalický Dr.
Ing. Patrik Pařík Ph.D.
Ing. Markéta Svobodová Ph.D.
doc. Ing. Petr Šimůnek Ph.D.
prof. Ing. Svatopluk Zeman DrSc.
prof. Ing. Filip Bureš Ph.D.
doc. Ing. Pavel Drabina Ph.D.
doc. Ing. Miloš Ferjenčík Ph.D.
doc. Ing. Jiří Pachman Ph.D.
Ing. Vojtěch Pelikán Ph.D.
Ing. Jiří Tydlitát Ph.D.
doc. Ing. Aleš Imramovský Ph.D.
Ing. Jiří Váňa Ph.D.
doc. Ing. Vladimír Pejchal Ph.D.

Navrhovaný projekt je zaměřen na perspektivní oblast výzkumu a vývoje nových organických sloučenin s vysokým aplikačním potenciálem v medicině (farmaka resp. sloučeniny obsahující známý farmakofor), homogenní i heterogenní katalýze a v materiálových vědách (optoelektronika, medicinální a energetické materiály). V rámci projektu bude zkoumána zejména příprava těchto sloučenin resp. z nich vytvořených materiálů a v přímé návaznosti budou studovány i jejich fyzikálně-chemické vlastnosti, aplikační potenciál a u energetických materiálů také jejich bezpečnost.