Projekt

Moderní instrumentální metody v analytice materiálů, potravin a biologických vzorků

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Program:Studentská grantová soutěž
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:prof. Ing. Karel Ventura CSc.
Interní spoluřešitelé:doc. Ing. Martin Adam Ph.D.
doc. Ing. Libor Červenka Ph.D.
prof. Ing. Ivan Švancara Dr.
prof. Ing. Michal Holčapek Ph.D.
doc. Ing. Lenka Česlová Ph.D.
doc. Ing. Petr Česla Ph.D.
doc. Ing. Petra Bajerová Ph.D.
Ing. Tomáš Bajer Ph.D.

Vědecko-výzkumné aktivity projektu katedry analytické chemie jsou orientovány na výzkum základní i aplikovaný. Projekt je zaměřen na vývojové a aplikační metody a postupy pro analýzu organických i anorganických sloučenin s využitím moderních instrumentálních metod. Návrh obsahuje a řeší aktuální témata, kdy speciální přístrojové vybavení umožňuje vypracování moderních analytických postupů pro zpracování dat z analýz materiálů různorodého původu (biologické a rostlinné matrice, léky, vzorky potravin, vody, půdy a ovzduší, atp.), a to nejen s ohledem na zastoupení běžných složek, ale také z hlediska stopové nebo toxikologické analýzy.