Projekt

Výzkum ve vybraných oblastech environmentálního inženýrství a moderních postupů hodnotového managementu

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Program:Studentská grantová soutěž
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:prof. Ing. Petr Mikulášek CSc.
Interní spoluřešitelé:Ing. Simona Munzarová Ph.D.
Ing. Tomáš Brunclík Ph.D.
prof. Ing. Jaromíra Chýlková CSc.
Ing. Jan Vávra Ph.D.
Ing. Libor Dušek Ph.D.
doc. Ing. Petr Doleček CSc.
doc. Ing. Liběna Tetřevová Ph.D.
Ing. Martina Jelínková Ph.D.
Ing. Jaroslava Kořínková Dr.
doc. Ing. Anna Krejčová Ph.D.
prof. Ing. Ladislav Novotný DrSc., Dr.
doc. Ing. Miloslav Pouzar Ph.D.
Ing. Bedřich Šiška CSc.
Ing. Jiří Palarčík Ph.D.
Ing. Michal Paták Ph.D.
Ing. Vladimíra Vlčková Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Weidlich Ph.D.
doc. Ing. Renáta Šelešovská Ph.D.
Ing. Jana Košťálová Ph.D.

V oblasti environmentálního a chemického inženýrství je projekt zaměřen na vývojové a aplikační metody a postupy pro předúpravu a čištění procesních a komunálních odpadních vod, které využívají např. tlakové membránové procesy, elektromembránové procesy, nepřímou elektrochemickou oxidaci, chemickou redukci, heterogenní fotokatalýzu, adsorpci, příp. různé biologické metody. Projekt je současně zaměřen na metody analytického vyhodnocování druhů a koncentrace kontaminujících látek a metodik přípravy i následné analýzy vzorků, jakož i na hodnocení nebo charakteristiku chování přítomných látek nebo roztoků, vztahujících se k ochraně zdraví člověka, životního prostředí a k materiálové analýze. Výzkum v oblasti hodnotového managementu bude zaměřen na problematiku dopadů a příležitostí implementace principů Průmysl 4.0, nových modelů sdílené ekonomiky, servitizace a projektového managementu. Dále na rozvoj moderních postupů a způsobů komunikace společensky odpovědných aktivit a PR akcí, snižování environmentálních dopadů např. v důsledku inovací obalů pro spotřební chemii.