Projekt

Vývoj inkjetového laku vytvrzovaného pomocí UV LED technologie

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Program:Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2
Trvání:01.02.20 - 31.01.22
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:Ing. Bohumil Jašúrek Ph.D.
Interní spoluřešitelé:doc. Ing. Tomáš Syrový Ph.D.
Ing. Jan Vališ Ph.D.

Cílem je vyvinout nový typ UV laku pro inkjetové stroje, s výrazně vyšší adhezí k polymerním materiálům než mají stávající laky, vytvrzované radikálovou polymerací. Vyvinutý lak bude vytvrzovaný pomocí UV LED, které v poslední dekádě prošly významným technologickým progresem a jsou vzhledem ke svým vlastnostem (dlouhá životnost, nízká spotřeba el. energie, okamžité zapnutí/vypnutí, stabilní výkon v čase) nejperspektivnějšími zdroji pro UV zářením iniciovanou polymeraci/vytvrzení barev a laků.