Projekt

Rozvoj nástrojů pro podporu systému vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a/nebo tvůrčích činnosti (DWH)

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Institucionální rozvojový plán
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Pracoviště: Rektorátní a celouniverzitní útvary
Řešitel:Ing. Olga Klápšťová

Rozvoj nástrojů pro podporu systému vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a/nebo tvůrčích činnosti (DWH)