Projekt

Rozvoj e-oběhů v různých agendách UPa, upgrade VERSa

Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:Institucionální rozvojový plán
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Pracoviště: Rektorátní a celouniverzitní útvary
Řešitel:Ing. Olga Klápšťová

Rozvoj e-oběhů v různých agendách UPa, upgrade VERSa